Головна

Навчальний процес

Бакалавр з економічної кібернетики

Магістр з економічної кібернетики

Дипломні роботи

Державні іспити

Виробнича практика

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Викладачі кафедри

 

Література

Спонсори

Виробнича практика

Робоча програма навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій

Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій для студентів першого курсу денної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти рівня освіти.

Робоча програма виробничої практики (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, семестр: 6)

Виробнича практика для студентів денної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредитів ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика».

Робоча програма виробничої практики

Виробнича практика для студентів денної та заочної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредитиів ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після першого семестру.

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики

Виробнича (переддипломна) практика для студентів денної та заочної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після другого семестру.

Виробнича (переддипломна) практика з фаху є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини програми підготовки магістра та передує попередньому захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка