Головна

Новини

05.04.2024
Гостьова лекція prof. Dr. Maryna Nehrey (Collegium Helveticum, ETH Zurich, Швейцарія) для студентів ОС «Економічна кібернетика»

14.03.2024
Літературно-музичний вечір «Жіноча доля в творчості Т.Г. Шевченка»

08.02.2024
8 лютого 2024 року відбулося засідання підсекції «Економіко-математичне моделювання» Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2023 рік.

Всі новини

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Кафедра економічної кібернетики
Економічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка

Якісна освіта – це перший крок до побудови успішної кар’єри.

1 2 3 4 5

Виникли запитання? Телефонуйте
Подати документи
Освітня програма «Економічна кібернетика» спрямована на формування актуальних знань з економіки, навичок аналізу та управління бізнесом, побудови економіко-математичних моделей на макро- та мікрорівнях із застосуванням інформаційних технологій.

Підготовка здобувачів здійснюється за освітніми ступенями:

БАКАЛАВР
3 роки 10 місяців навчання – денна форма
на базі повної середньої освіти.
 
МАГІСТР
1 рік 4 місяці навчання – денна форма
на базі освітніх ступенів бакалавра, спеціаліста або магістра.

Ця освітня програма для тих, хто прагне:

 • отримати знання сучасних методів аналізу та моделювання економічних систем та процесів;
 • набути практичних навиків побудови моделей оптимізації, прогнозування, управління бізнес-процесами;
 • навчитися застосовувати інформаційні технології у прийнятті управлінських рішень;
 • здобути вміння та знання, що відповідають сучасним вимогам цифрової економіки.

Особливості навчання

Програма дає можливість здобувачеві вищої освіти гнучко обирати індивідуальну освітню траєкторію завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін та адаптовувати набуті знання та вміння до вимог ринку праці.

Ми пропонуємо широкі можливості академічної мобільності у межах українських та міжнародних програм, участі у школах лідерства та підприємництва, а також підтримуємо прагнення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень у сфері економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

Кафедра економічної кібернетики активно розвиває співпрацю з роботодавцями ІТ-сектору, фінансового консалтингу, бізнесу та органів державного управління, що відкриває нові освітні та професійні можливості для наших студентів.

Можливості працевлаштування

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері ІТ, фінансової діяльності та консалтингу, бізнесу та управління, які володіють знаннями в галузі економіки, математичних методів аналізу та моделювання, інформаційних технологій.

Найпоширеніші професії:

 • економіст;
 • системний аналітик в галузі економіки;
 • бізнес-аналітик у сфері фінансів та ІТ;
 • ризик-менеджер.

Навчальні дисципліни:

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Фізичне виховання
 • Господарське право
 • Макроекономіка
 • Економіка України
 • Мікроекономіка
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Статистика
 • Банківництво і страхування
 • Вступ до фаху
 • Вища математика для економістів
 • Економетрія
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Основи системного аналізу
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Дослідження операцій
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Моделювання економіки
 • Економічна кібернетика
 • Моделювання економічної динаміки
 • Еволюція математичних методів в економіці
 • Інформаційні і комунікаційні технології
 • Навчальна практика з інформаційно-комунікаційних технологій
 • Технологія проектування і адміністрування баз даних і сховищ даних
 • Алгоритмізація та програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування 
 • Управління проектами інформатизації
 • Інтернет-технології для бізнесу
 • WEB-програмування
 • Технології розроблення програмних та інтелектуальних систем
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Методи аналізу даних
 • Системи прийняття рішень
 • Основи управлінського аналізу
 • Математична економіка
 • Аналіз економічних часових рядів
 • Фінансова математика
 • Інвестування та його оптимізаційні моделі
 • Дискретний аналіз
 • Фондові ринки зарубіжних країн
 • Економічний ризик
 • Моделювання фінансово-економічних систем
 • Моделювання міжнародних бізнес-процесів
 • Імітаційне моделювання
 • Теорія випадкових процесів
 • Теорія ігор та економічна поведінка
 • Логістика
 • Адаптивні моделі економіки
 • Технології Big Data в економіці
 • Проектний аналіз
 • Технології блокчейн
 • Машинне навчання
 • Сіткове управління проектами
 • Професійна іноземна мова

Студенти Університету мають можливості:


Наші Навчальні корпуси у центрі Львова! А ЛЬВІВ, то є ЛЬВІВ!

Особливості правил прийому на сайті вступної кампанії Університету

 

Приєднуйтесь до кращих!

 

В умовах ринкової  економіки постійно зростає попит на спеціалістів, які володіють новим економічним мисленням, найбільш сучасними знаннями в області комп`ютерних технологій, економіко-математичним моделюванням та менеджментом. Саме таких спеціалістів випускає кафедра економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка.

Наш випускник може з успіхом очолити функціональні підрозділи в організаційній системі управління: економічну службу, зовнішньоекономічну діяльність, організацію чи підприємство в цілому, так як володіє сучасними засобами аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, а також управлінням економічними процесами в ринкових умовах.

Кібернетик є спеціалістом-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і комп’ютерних технологій.

Кібернетик - це керівник у регіональних органах управління, у фінансових закладах (банки, інвестиційні фонди, страхові компанії), економіст-математик в області прогнозування, планування та аналізу господарської діяльності підприємств.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка