Головна

Викладачі

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Михайлович
професор кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Романович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

завідувач кафедри економічної кібернетики

Біографія:

Народилася 1977 року в місті Львові.

У 1994 році закінчила Львівську середню школу №89 із золотою медаллю.

З 1994 по 1999 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-математик».

З 1999 року навчалася в аспірантурі, яку закінчила, захистивши у 2002 році кандидатську дисертацію на тему: "Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства" за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

У 2005 році – отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

З 01 вересня 2001 року - асистент кафедри економічної кібернетики.

З 01 вересня 2003 року - доцент кафедри економічної кібернетики.

З 01 жовтня 2018 року – заступник декана економічного факультету з навчально-виховної роботи.

З 25 червня 2021 року – в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики.

З 30 червня 2022 року - завідувач кафедри економічної кібернетики.

Перелік курсів:

 1. Дослідження операцій
 2. Економічний ризик
 3. Основи системного аналізу
 4. Фінансова математика
 5. Управління ризиками
 6. Управління економічними ризиками

Наукові інтереси:

 • Економіко-математичні методи в управлінні капіталом підприємства
 • Моделювання фінансового менеджменту
 • Теорія систем та системний аналіз в економічних дослідженнях
 • Аналіз і моделювання економічних систем
 • Теорія економічного ризику

Основні наукові праці:

 1. Артим-Дрогомирецька З., Гарматій Н., Крицька Л., Гарматій С. Статистичний аналіз діяльності страхових компаній України інструментарієм кластерного аналізу. Галицький економічний вісник. 2022. Том 74. № 1. С. 7-15. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.01.007.
 2. Classical Machine Learning Methods in Economics Research : Macro and Micro Level Examples / V. Babenko, A. I. Panchyshyn, L. M. Zomchak, M. Nehrey, Z. B. Artym-Drohomyretska, T. Y. Lahotskyi // WSEAS Transactions on Business and Economics. 2021. Volume 18. P. 209-217. (10.37394/23207.2021.18.22). (Стаття у виданні, яке має імпакт-фактор).
 3. Артим-Дрогомирецька З. Оптимізація міжнародного транспортного потоку з врахуванням функції дефіциту / В. Вовк, З. Артим-Дрогомирецька, С. Каліщук, Р. Цікалова // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Вип. 57. С. 321-332. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0.4035.
 4. Артим-Дрогомирецька З. Б., Дацко М.В. Розробка концептуальної моделі поштових перевезень // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія еконономічна : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. Вип. 55.
 5. Артим-Дрогомирецька З. Б., Вовк В.-Б. М. Актуальні завдання у підготовці економістів-аналітиків в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. 2018. № 38. С. 7-11.
 6. Артим-Дрогомирецька З., Дацко М., Лагоцький Т. Оцінювання формування людського капіталу: економетричний підхід // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія еконономічна : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. Вип. 54. С. 42-51.
 7. Артим-Дрогомирецька З. Б., Негрей М.В. Дослідження операцій. Частина І: навч.-метод. Посібник. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. 312 с. (Переглянути зміст).
 8. Артим-Дрогомирецька З. Б., Негрей М.В. Економічний ризик: навч.-метод. посібник із грифом МОНмолодьспорт України. Львів: Магнолія-2006, 2013. 320 с. (Переглянути зміст).
 9. Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б. Економічний ризик: практикум. Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. 186 с.
 10. Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. Основи системного аналізу: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 248 с.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка