Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

  
  Народилася 1977 року в місті Львові. У 1994 році закінчила Львівську середню школу №89
із золотою медаллю.
  З 1994 по 1999 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-математик».
  З 1999 року навчалася в аспірантурі, яку закінчила, захистивши у 2002 році кандидатську дисертацію на тему: "Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства" за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.


  Має досвід викладання таких дисциплін: дослідження операцій; економічний ризик; моделювання системних характеристик в економіці; оптимізаційні методи та моделі; системний аналіз; фінансова математика.

Перелік курсів:

 1. Дослідження операцій
 2. Економічний ризик
 3. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
 4. Багатокритеріальні моделі в управлінні

Наукові інтереси:

Економіко-математичні методи в управлінні капіталом підприємства, моделювання фінансового менеджменту, теорія систем та системний аналіз в економічних дослідженнях, аналіз і моделювання економічних систем, теорія економічного ризику.

Наукові праці:

 1. Артим-Дрогомирецька З. Б. Дослідження операцій. Частина І: навч.-метод. посібник / М. В. Негрей, З. Б. Артим-Дрогомирецька / Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 312 с.
 2. Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічний ризик: навч.-метод. посібник із грифом  МОНмолодьспорт України / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М.В. Негрей /  Львів: Магнолія-2006, 2013. – 320 с.
 3. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик: практикум / Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б.  – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
 4. Вовк В.М. Основи системного аналізу: навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька  – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248 с.
 5. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економіко-математичне моделювання мотивації персоналу підприємства/ З. Б. Артим-Дрогомирецька, Л. М. Зомчак, М. В. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 25. – Львів, 2012.
 6. Артим-Дрогомирецька З. Б. Оптимальне управління кредитними ризиками комерційного банку / З. Б. Артим-Дрогомирецька, Л. М.Зомчак, М. В. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 24. – Львів, 2011. – С.61-66.
 7. Артим-Дрогомирецька З. Б. Моделювання оцінки рентабельності реалізованої продукції / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. Проблеми економічної кібернетики. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2010. – Вип. 22. – С.8-14.
 8. Артим-Дрогомирецька З. Б. Рейтингування ВНЗ як елемент системи планування і регулювання на ринку освітніх послуг / І. П. Коропецький, З.Б. Артим-Дрогомирецька // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XX-ої міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 17-18 травня 2013 р. : тези доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 107-108.
 9. Артим-Дрогомирецька З. Б. Прогнозування розвитку кредитного ринку України / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Дацко // Моделювання економіки : проблеми, тенденції, досвід: IV міжнар. наук.-метод. конф. форум молодих економістів-кібернетиків, 24-26 жовтня 2013 р. : тези доп. – Тернопіль, 2013. – С.52-53.
 10. Артим-Дрогомирецька З. Б. Максимізація прибутку підприємства з урахуванням виробничих ризиків / З. Б. Артим-Дрогомирецька // Інноваційний розвиток: економіка, управляння, інформаційні технології, право, освіта: матеріали І міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 30-річчю заснування ВНАУ та 10-річчю спеціальності «Економічна кібернетика», Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, 15-16 листопада 2012. В двох томах. Том 1. – Вінниця, ВНАУ, 2012. – С. 107-108.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка