Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Антонів Василь Богданович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

  Народився 10 січня 1983 року в місті Стрий. У 2000 році закінчив Стрийську середню школу №3.
   З 2000 по 2005 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 
   З 2005 року оформлений здобувачем кафедри економічної кіберентики, захистивши у 2010 році кандидатську дисертацію на тему: "Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем" за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
   З 2005 року працював асистентом, а з 2010 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.
    У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

  Має досвід викладання таких дисциплін: моделювання економіки, дослідження операцій, оптимізаційні методи та моделі, економічний ризик, фінансова математика, системи прийняття рішень, імітаційне моделювання, теорія випадкових процесів, інноваційний розвиток підприємств, моделювання фінансової стабільності ЕВС, економетрія та ін.

Перелік курсів:

 1. економічна кібернетика
 2. системи прийняття рішень
 3. фінансовий менеджмент
 4. імітаційне моделювання
 5. інноваційний розвиток підприємств

 

Наукові інтереси:

Моделювання інноваційних процесів та стратегій розвитку підприємства, імітаційне моделювання, системи та методи прийняття управлінських рішень, моделювання економіко-виробничих систем.

Наукові праці:

 1. Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
 2. Антонів В.Б. Проектний підхід у розробці стратегії розвитку підприємства / В.Б. Антонів, Н.І. Камінська, І.М. Паславська // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2014. – № 32. – С. 3-9.
 3. Аntoniv V.B. The analysis of the exchange rate making factors at the currency market of Ukraine / V.B. Аntoniv, N.I. Kaminska, I.M. Paslavska // Economics and management : theory and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. – 2014. – P. 19-22.
 4. Аntoniv V.B. The problem of choosing an optimal strategic profile of innovation for the dynamic enterprise / V.B. Аntoniv, I.I. Ruda // Actual problems of economics. – 2014. – № 3 (153). – P. 463-471.
 5. Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. Видання 2. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 128 с.
 6. Антонів В.Б. Модель часового розподілу наявних ресурсів підприємства / В.Б. Антонів // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2013. – № 49. – С. 430-436.
 7. Антонів В.Б. Ризики формуванні інвестиційно-інноваційного портфеля підприємства / В.Б. Антонів, І.М. Паславська // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2012. – № 27. – С. 8-11.
 8. Антонів В.Б. чиста теперішня вартість як один із критеріальних показників управління інноваційною діяльністю / В.Б. Антонів // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2012. – № 47. – С. 110-115.
 9. Антонів В.Б. Аналіз необхідності інноваційних змін в управлінні економіко-виробничою системою / В.Б. Антонів, Н.І. Камінська // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2010. – № 22. – С. 3-7.
 10. Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка