Головна

Викладачі

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Михайлович
професор кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Романович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Антонів Василь Богданович

Антонів Василь Богданович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Біографія:

Народився 10 січня 1983 року в місті Стрий.

У 2000 році закінчив з відзнакою Стрийську середню загальноосвітню школу №3.

З 2000 по 2004 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».

З 2004 по 2005 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З 2005 по 2010 рік працював асистентом кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем» за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

З 2010 року по теперішній час працюю доцентом кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Перелік курсів:

 1. Економічна кібернетика
 2. Моделювання інноваційних процесів в економіці
 3. Економетрія
 4. Імітаційне моделювання
 5. Системи прийняття рішень

Наукові інтереси:

 • Моделювання інноваційних процесів в економіці
 • Cистеми та методи прийняття управлінських рішень
 • Імітаційне моделювання економіко-виробничих систем
 • Моделювання стратегій розвитку паливо-енергетичного комплексу

Основні наукові праці:

 1. Soviak R., Antoniv V. Processes of development of intellectual systems in education Вісник Львівського університету. Серія економічна. Наук. зб. 2022. № 63. С. 256-266.
 2. Антонів В.Б., Камінська Н.І., Паславська І.М. Моделювання динаміки розвитку паливо-енергетичного комплексу Західного регіону України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Наук. зб. 2022. № 63. С. 67-78.
 3. Antoniv V. Datskiv N., Paslavska I. A study of the cycle of electricity consumption and production in Ukraine using the Monte Carlo method. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2020, t. 90, nr 3 P.105-113.
 4. Антонів В.Б. Загальна характеристика імітаційних моделей енергетичних систем. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. 2017. № 38. С. 3-6.
 5. Аntoniv V.B., Ruda I.I. The problem of choosing an optimal strategic profile of innovation for the dynamic enterprise. Actual problems of economics. 2014. № 3 (153). P. 463-471.
 6. Вовк В. М., Антонів В. Б., Камінська Н. І. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 388 с.
 7. Аntoniv V.B., Kaminska N.I., Paslavska I.M. The analysis of the exchange rate making factors at the currency market of Ukraine. Economics and management : theory and practice. Collection of scientific articles. Vol. 1 Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. 2014. P. 19-22.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка