Головна

Викладачі

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Михайлович
професор кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Романович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Комар Мар’яна Ігорівна

Комар Мар’яна Ігорівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Біографія:

Народилася у 1982 році в місті Львів.

У 1999 році закінчила Бібрську середню школу із золотою медаллю.

З 1999 по 2004 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отрималя диплом із відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі» за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

З 2016 року - доцент кафедри економічної кібернетики.

Перелік курсів:

 1. Економіко-математичні методи і моделі
 2. Моделювання фінансового менеджменту
 3. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 4. Прикладна економетрія

Наукові інтереси:

 • Моделювання розвитку малого бізнесу
 • Моделювання інноваційних процесів
 • Моделі формування фінансової стратегії підприємства
 • Моделі антикризового управління підприємством

Основні наукові праці:

 1. Kaminskyi, A., Nehrey, M., Komar M. Complex Risk Analysis of Investing in Agriculture. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2020. 31(4), pp. 579-586. (Scopus).
 2. Nehrey M., Kaminskyi A., Komar M. Agro-economic models: a review and directions for research. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2019. vol. 7, no. 2, pp. 702-711. (Scopus).
 3. Nehrey M., Kaminskyi A., Komar M. Agro-economic models: a review and directions for research. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2019. vol. 7, no. 2, pp. 702-711. (Scopus).
 4. Komar М., Nehrey M. Innovative process modeling of small business in Ukraine. European journal of economics and management. 2016. № 3. pp. 19–25.
 5. Зомчак Л. М., Комар М. І., Карпа І. Ю. Векторна авторегерсійна модель сталого розвитку Львівської області. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса. 2022. Т. 21, Вип. 3 (52). С. 101-114
 6. Комар М. І. Модель оптимізації фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 9. Ч. 5. С. 240–243.
 7. Комар М. І. Концептуальний підхід до моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент». 2014. № 2 (17). С. 192–200.
 8. Вовк В. М., Прийма С. С., Комар М. І. Моделювання фінансування інновацій в підприємництві. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монография ; под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. Харьков : Инжэк. 2013. С. 410–424.
 9. Комар М.І. Проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу в Україні. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2012. Вип. 26 С.162–165.
 10. Комар М.І. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту у підприємництві. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2011. Вип. 25. С.118–121.
 11. Комар М.І., Прийма С.С. Моделювання господарської взаємодії у підприємництві. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2011. Вип. 24. С. 320–324.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка