Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Комар Мар’яна Ігорівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

  Народилася 16 жовтня 1982 року в місті Львові. У 1999 році закінчила Бібрську середню школу №1.
  З 1999 по 2004 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

  З 2004 року оформлена здобувачем, працюючи над кандидатською дисертацією на тему: "Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі" за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  З 2004 року працювала асистентом кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.


  Має досвід викладання таких дисциплін: моделювання економіки, дослідження операцій, оптимізаційні методи та моделі, економічний ризик, системний аналіз, фінансова математика.

Перелік курсів:

 1. моделювання економіки,
 2. системний аналіз
 3. моделювання у фінансовому менеджменті
 4. моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Наукові інтереси:

Моделювання фінансування інновацій у підприємництві, моделювання соціально-економічних систем

Наукові праці:

 1. Комар М. І. Прогнозування успішності діяльності підприємства на основі теорії нечіткої логіки / М. Л. Вдовин, М. І. Комар // Вісник Львівського університету. Серія економічна : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 38.– С. 29-32.
 2. Комар М. І. Інформаційні технології в управлінні малим підприємництвом / М. І. Комар // Формування ринкової економіки в Україні. : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 22. – С. 171-175.
 3. Комар М. І. Формування інвестиційних стратегій сектору малого підприємництва / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, М. І. Комар // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 44. – С. 699-705.
 4. Комар М. І. Моделювання господарської взаємодії у підприємництві / С. С. Прийма, М. І. Комар // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 24. – С. 320-324.
 5. Комар М. І. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту у підприємництві / М. І. Комар // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 25. – С.118-121.
 6. Комар М. І. Проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу в Україні / М. І. Комар//Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 27.– С.162-165.
 7. Комар М. І. Моделювання фінансування інновацій в підприємництві / В. М. Вовк, М. І. Комар, С. С. Прийма / Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : [монография] / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Харьков : Инжэк, 2013. – С. 410–424.
 8. Комар М. І. Концептуальний підхід до моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі / М. І. Комар // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. ‑ № 2 (17). – С. 192–200.
 9. Комар М. І. Модель оптимізації фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі / М. І. Комар // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Серія «Економічні науки». – Вип. 9. – Ч. 5. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 240–243.
 10. Комар М. И. Модель оптимизации финансового обеспечения инновационных процессов собственниками финансовых ресурсов / М. И. Комар // Уральский научный вестник : научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. – 2014. – № 50 (129). – С. 47–53.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка