Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Зомчак Лариса Миколаївна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

   Народилася 1980 року в місті Новояворівськ. У 1998 році закінчила Новояворівську середню школу №2.
   З 1998 по 2003 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

  З 2004 року навчалася в аспірантурі, яку закінчила, захистивши у 2008 році кандидатську дисертацію на тему: "Економіко-математичне моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища" за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  З 2003 року працювала асистентом, а з 2009 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

  У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.


  Має досвід викладання таких дисциплін: економетрія; економічна кібернетика; імітаційне моделювання; математичне програмування; дослідження операцій; методи наукових досліджень, моделювання економіки

Перелік курсів:

 1. Математична економіка
 2. Математичні методи і моделі ринкової економіки
 3. Моделювання синергетичних процесів в економіці
 4. Моделювання синергетичних процесів у фінансових системах
 5. Еколого-економічне моделювання

Наукові інтереси:

Моделювання процесів на фінансових ринках, моделювання динаміки фінансово-економічних систем, теорія детермінованого хаосу, теорія нечітких множин, вейвлет-аналіз, синергетична економіка, математичні методи опрацювання даних, моделювання еколого-економічних процесів.

Наукові праці:

 1. Zomchak L. M. Mathematical modeling of nonlinear platinum dynamics in Ukraine [Online] / Zomchak L. M., Ostapovych L. P. // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_7.pdf
 2. Петрик Х. Р. Оптимізація ціни товару з використанням теорії категорійного менеджменту / Христина Романівна Петрик, Лариса Миколаївна Зомчак // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 180-185.
 3. Zomchak L.M. Economic-mathematical model of asset price dynamics with heterogeneous traders  / L. M. Zomchak // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. - P. 195-198.
 4. Зомчак Л.М. Економіко-математична модель розміщення виробництва з урахуванням забруднення середовища / Л.М. Зомчак // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Випуск 32. – С. 89-91.
 5. Вовк В.М. Оптимізаційні моделі економіки: навчальний посібник / В. М. Вовк, Л. М. Зомчак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 318 с.
 6. Зомчак Л. Економіко-математичне моделювання процесів оподаткування у туристичній галузі / Л. Зомчак //  Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2014. – Вип. 51. – С. 372-375.
 7. Зомчак Л. Економіко-математична модель поведінки виробника з урахуванням ринкових механізмів самоорганізації / Л. Зомчак, І. Мацура // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2013. – Вип. 49. – С. 211-218.
 8. Зомчак Л.М. Стохастичне моделювання та прогнозування нелінійної динаміки цін на фондовому ринку / Зомчак Л.М.// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2011. – Вип.45. – С. 96-101.
 9. Зомчак Л.М. Моделювання структури рекламного бюджету фірми за нечіткими відношеннями переваги / Зомчак Л.М.// Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – 2011. – Випуск 25. –С. 98-101.
 10. Зомчак Л.М. Інформаційно-технологічна парадигма в контексті теорії складності / Зомчак Л., Вдовин М. // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки. Колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. Нечипоренко О.О.  – Частина 1. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С. 48-51.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка