Головна

Література

Монографії

Підручники

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Методична література

1. Вовк В. М Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Моделювання економіки" для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» /В. М. Вовк., Л.М. Зомчак –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010 – 40с.

2.Вовк В. М Методичні вказівки до виконання випускної роботи магістра та дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності «Економічна кібернетика» / В. М. Вовк., Л.М. Зомчак –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010 – 40с.

3.Вовк В.М. Оптимізаційні методи і моделі. Програма курсу, методичні вказівки і завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей. /В.М. Вовк, Н.І. Камінська –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010 – 60с.

4.Вовк В.М. Програма виробничої (науково-дослідної) практики для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050201 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк,Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 30 с.

5.Вовк В.М. Програма виробничої (переддипломної) практики для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 30 с.

6.Вовк В.М. Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, Н.І. Камінська, А.І. Панчишин. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 29 с.

7.Вовк В.М. Методи наукових досліджень. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050201, 8.03050201  «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / В.М. Вовк, Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 18 с.

8.Вовк В.М. Методи наукових досліджень. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050201, 8.03050201  «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / В.М. Вовк, Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 18 с.

9. Вовк В.М. Методичні вказівки до виконання випускної роботи магістра та дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності – «Економічна кібернетика» / В. М. Вовк., Л.М. Зомчак.  –Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013 – 40с.

10.Вовк В.М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмету «Системний аналіз» для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201, 8.03050201 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, М.І.Комар. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 39 с.

11.Вовк В.М. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань з дисципліни «Системний аналіз» для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, З.Б. Артим-Дрогомирецька, М.І.Комар. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 31 с.

12.Вовк В.М. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань з дисципліни «Системний аналіз» для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050201 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, З.Б. Артим-Дрогомирецька, М.І.Комар. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 31 с.

13.Антонів В.Б. Економічна кібернетика. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / В.Б. Антонів, М.М. Баранкевич. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 72 с.

14. Антонів В.Б. Математичні моделі трансформаційної економіки. Програма курсу, методичні вказівки і завдання для виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 7.03050201, 8.03050201 «Економічна кібернетика» заочної форми навчання. / В.Б. Антонів. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 40 с.

15. Антонів В.Б. Моделювання системних характеристик в економіці. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.03050201, 8.03050201 «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / В.Б. Антонів. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 42 с.

16.Антонів В.Б. Математичні моделі трансформаційної економіки. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.03050201, 8.03050201 «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / В.Б. Антонів. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 48 с.

17.Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с.

18.Камінська Н.І. Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 56с.

19.Камінська Н.І. Прогнозування соціально-економічних процесів. Програма курсу, методичні вказівки і завдання для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». / Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 52 с.

20.Камінська Н.І. Адаптивні моделі економіки Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.030502 ”Економічна кібернетика”, поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 24 с.

21.Дацко М.В. Оптимізаційні методи і моделі. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502  «Економічна кібернетика», 6.030501 «Економічна теорія», 6.030503 «Міжнародна економіка», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / Н.І. Камінська, М.В. Дацко, І.М. Паславска. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 31 с.

22.Дацко М.В. Оптимізаційні методи і моделі Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030506  «Прикладна статистика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / Н.І. Камінська, М.В. Дацко, І.М. Паславска. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 30 с.

23.Дацко М.В.  Оптимізаційні методи і моделі Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030506  «Прикладна статистика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030501 «Економічна теорія», 6.030503 «Міжнародна економіка», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / Н.І. Камінська, М.В. Дацко, І.М. Паславска. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 52 с.

24.Вовк В.М. Програма виробничої (науково-дослідної) практики для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050201 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 30 с.

25.Вовк В.М. Програма виробничої (переддипломної) практики для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 30 с.

26.Вовк В.М. Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0305 –  «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, Н.І. Камінська, А.І. Панчишин. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 29 с.

27. Вовк В.М. Методи наукових досліджень. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050201, 8.03050201  «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / В.М. Вовк, Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 18 с.

28.Вовк В.М. Методи наукових досліджень. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050201, 8.03050201 «Економічна кібернетика», поточного і підсумкового контролю їхніх знань. / В.М. Вовк, Н.І. Камінська. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 18 с.

29.Негрей М.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.030502 ”Економічна кібернетика” / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 42 с.

30.Вовк В.М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмету «Моделювання економіки» для студентів спеціальності – «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, Л.М.Зомчак. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 44 с.

31.Вовк В. М Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Моделювання економіки" для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» /В. М. Вовк., Л.М. Зомчак. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 44 с.

32.Антонів В.Б. Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт з дисципліни «Моделювання системних характеристик в економіці» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, З.Б. Артим-Дрогомирецька. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 42 с.

33. Негрей М. В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Дослідження операцій” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 50 с.

34.Негрей М.В. Актуарна математика. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 36 с.

35.Негрей М.В. Актуарна математика. Методичні рекомендації щодо змісту та виконання контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 28 с.

36.Негрей М.В. Моделювання у фінансовому менеджменті. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 52 с.

37.Негрей М.В. Моделювання у фінансовому менеджменті. Методичні рекомендації щодо змісту та виконання контрольних робіт та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 28 с.

38.Артим-Дрогомирецька З.Б., Негрей М.В. Економічний ризик. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / З.Б. Артим-Дрогомирецька, М.В. Негрей. – Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 84 с.

39.Негрей М.В. Актуарні розрахунки. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань. Для студентів спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 36 с.

40.Негрей М.В. Актуарні розрахунки. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань. Для студентів спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 36 с.

41.Негрей М.В. Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань. Для студентів спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 48 с.

42.Негрей М.В. Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань. Для студентів спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» / М.В. Негрей. – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 48 с.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка