Головна

Навчальний процес

Бакалавр за ОП «Економічна кібернетика»

Магістр за ОП «Економічна кібернетика»

Кваліфікаційні роботи

Атестаційні екзамени

Виробнича практика

Договори про співробітництво

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Виробнича практика

Для ОС «Бакалавр»:

Робоча програма навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій (2 семестр)

Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій для студентів першого курсу денної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Робоча програма виробничої практики (6 семестр)

Виробнича практика для студентів денної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредитів ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика».

Для ОС «Магістр»:

Робоча програма виробничої практики (2 семестр)

Виробнича практика для студентів денної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредитиів ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після першого семестру.

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики (3 семестр)

Виробнича (переддипломна) практика для студентів денної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня освіти. Студенти проходять практику після другого семестру.

Виробнича (переддипломна) практика з фаху є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини програми підготовки магістра та передує попередньому захисту кваліфікаційної роботи.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка