Головна

Навчальний процес

Бакалавр за ОП «Економічна кібернетика»

Магістр за ОП «Економічна кібернетика»

Кваліфікаційні роботи

Атестаційні екзамени

Виробнича практика

Договори про співробітництво

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Бакалавр з економіки за освітньою програмою «Економічна кібернетика»

Навчальний процес передбачає два рівні підготовки студентів:

 • Бакалавр
 • Магістр

Студенти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» вивчають весь цикл фундаментальних, нормативних дисциплін для економістів. Особливу увагу зосереджено на засвоєнні базового математичного апарату.

Основу професійної підготовки студентів складають такі дисципліни: економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій, економічна кібернетика, економетрія, моделювання економіки, економічний ризик, інвестування та його оптимізаційні моделі, прогнозування соціально-економічних процесів, алгоритмізація та програмування, Інтернет-технології для бізнесу, WEB-програмування, технології Big Data в економіці тощо.

Випускники бакалаврату мають можливість втупити в магістратуру, а пізніше в аспірантуру.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання: денна
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітня програма: «Економічна кібернетика»

Дисципліни, які читаються:

Нормативні дисципліни

1. Цикл загальної підготовки

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Фізичне виховання

2. Цикл професійної та практичної підготовки

 • Вища математика для економістів
 • Макроекономіка
 • Інформаційні і комунікаційні технології
 • Економіка України
 • Мікроекономіка
 • Статистика
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Економетрія
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Курсова робота

3. Дисципліни ОП «Економічна кібернетика»

 • Вступ до фаху
 • Вища математика для економістів
 • Інформаційні і комунікаційні технології
 • Основи системного аналізу
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Банківництво і страхування
 • Господарське право
 • Еволюція математичних методів в економіці
 • Дослідження операцій
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Моделювання економіки
 • Економічна кібернетика
 • Технологія проектування і адміністрування баз даних і сховищ даних
 • Моделювання економічної динаміки

Дисципліни вільного вибору студента

1. Цикл професійної та практичної підготовки

(студент вибирає 1 дисципліну у 3-му семестрі; 1 дисципліну у 4-му семестрі; 1 дисципліну у 5-му семестрі; 2 дисципліни у 6-му семестрі; 2 дисципліни 4-кредитні та 2 дисципліни 3-кредитні у 7-му семестрі; 5 дисциплін у 8-му семестрі)

  3 семестр
 • Алгоритмізація та програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • 4 семестр
 • Системи прийняття рішень
 • Основи управлінського аналізу
 • 5 семестр
 • Математична економіка
 • Аналіз економічних часових рядів
 • 6 семестр
 • Фінансова математика
 • Інвестування та його оптимізаційні моделі
 • Дискретний аналіз
 • Фондові ринки зарубіжних країн
 • 7 семестр
 • Економічний ризик
 • Управління проектами інформатизації
 • Моделювання фінансово-економічних систем
 • Моделювання міжнародних бізнес-процесів
 • Інтернет-технології для бізнесу
 • Імітаційне моделювання
 • Теорія випадкових процесів
 • Теорія ігор та економічна поведінка
 • 8 семестр
 • WEB-програмування
 • Технології розроблення програмних та інтелектуальних систем
 • Логістика
 • Адаптивні моделі економіки
 • Технології Big Data в економіці
 • Методи аналізу даних
 • Проектний аналіз
 • Технології блокчейн
 • Машинне навчання
 • Сіткове управління проектами
 • Професійна іноземна мова

 

 • Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій
 • Виробнича практика
 • Атестація
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка