Головна

Навчальний процес

Бакалавр за ОП «Економічна кібернетика» (2020-2022 роки вступу)

Бакалавр за ОП «Економічна кібернетика» (2023-2024 роки вступу)

Магістр за ОП «Економічна кібернетика»

Кваліфікаційні роботи

Атестаційні екзамени

Виробнича практика

Договори про співробітництво

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Бакалавр з економіки за освітньою програмою «Економічна кібернетика» (2023-2024 роки вступу)

Навчальний процес передбачає два рівні підготовки студентів:

 • Бакалавр
 • Магістр

Студенти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» вивчають весь цикл фундаментальних, нормативних дисциплін для економістів. Особливу увагу зосереджено на засвоєнні базового математичного апарату.

Основу професійної підготовки студентів складають такі дисципліни: економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій, економічна кібернетика, економетрія, моделювання економіки, економічний ризик, інвестування та його оптимізаційні моделі, прогнозування соціально-економічних процесів, алгоритмізація та програмування, Інтернет-технології у бізнесі, WEB-дизайн та WEB-програмування, цифрова економіка, комп’ютерні мережі тощо.

Випускники бакалаврату мають можливість вступити в магістратуру, а згодом в аспірантуру.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Форма навчання: денна
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітня програма: «Економічна кібернетика»

Дисципліни, які читаються:

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Цикл загальної підготовки

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Фізичне виховання

2. Цикл професійної та практичної підготовки

Освітні компоненти базової підготовки

 • Вища математика для економістів
 • Макроекономіка
 • Інформаційні і комунікаційні технології в економіці
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Економіка України
 • Мікроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Статистика
 • Основи правознавства та господарського права
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Економетрія
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Банківництво і страхування

Освітні компоненти спеціальної підготовки

 • Вступ до фаху
 • Офісні інформаційні технології та програмування
 • Основи системного аналізу
 • Дослідження операцій
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Моделювання економіки
 • Економічна кібернетика
 • Технологія проектування і адміністрування баз даних і сховищ даних
 • Економічний ризик
 • Моделювання економічної динаміки
 • Курсові роботи у 4, 6, 8 семестрах

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл професійної та практичної підготовки

(студент вибирає 1 дисципліну 3-кредитну та 1 дисципліну 4-кредитну у 3-му семестрі; 1 дисципліну у 4-му семестрі; 1 дисципліну у 5-му семестрі; 2 дисципліни у 6-му семестрі; 2 дисципліни 4-кредитні та 1 дисципліну 3-кредитну у 7-му семестрі; 5 дисциплін у 8-му семестрі)

3 семестр
 • Алгоритмізація та програмування (4 кредити)
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (4 кредити)
 • Основи бізнес-аналізу (3 кредити)
 • Тестування програмних продуктів (3 кредити)
4 семестр
 • Системи прийняття рішень
 • Основи управлінського аналізу
5 семестр
 • Математична економіка
 • Аналіз економічних часових рядів
6 семестр
 • Фінансова математика
 • Інвестування та його оптимізаційні моделі
 • Економетрія (поглиблений рівень)
 • Моделювання міжнародних бізнес-процесів
7 семестр
 • Імітаційне моделювання (4 кредити)
 • Моделювання фінансово-економічних систем (4 кредити)
 • Фондові ринки країн світу (4 кредити)
 • Обчислювальна економіка (англ. мовою Computational Economics) (4 кредити)
 • Інтернет-технології у бізнесі (3 кредити)
 • Методи і моделі машинного навчання (3 кредити)
8 семестр
 • WEB-дизайн та WEB-програмування
 • Цифрова економіка
 • Адаптивні моделі економіки
 • Логістика
 • Проєктний аналіз
 • ERP-системи у бізнесі
 • Аналітика даних
 • Створення та розвиток IT-продуктів
 • Сіткове управління проєктами
 • Комп’ютерні мережі

 

 • Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій в економіці
 • Виробнича практика
 • Атестація
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка