Головна

Навчальний процес

Бакалавр за ОП «Економічна кібернетика»

Магістр за ОП «Економічна кібернетика»

Кваліфікаційні роботи

Атестаційні екзамени

Виробнича практика

Договори про співробітництво

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Магістр з економіки за освітньою програмою «Економічна кібернетика»

Навчальний процес передбачає два рівні підготовки студентів:

 • Бакалавр
 • Магістр

Основу професійної підготовки студентів складають такі дисципліни: математичні методи і моделі ринкової економіки, актуарна математика, моделювання фінансового менеджменту, моделювання інноваційних процесів в економіці, методологія наукових досліджень в економіці, еколого-економічне моделювання, системи штучного інтелекту, електронна комерція, інтелектуальні системи ухвалення рішень, автоматизація бізнес-процесів тощо.

Випускники магістратури мають можливість втупити в аспірантуру.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Форма навчання: денна
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітня програма: «Економічна кібернетика»

Дисципліни, які читаються:

Нормативні дисципліни

1. Цикл загальної підготовки

 • Професійна іноземна мова
 • Економіка сталого розвитку

2. Цикл професійної та практичної підготовки

 • Мікроекономічний аналіз
 • Макроекономічний аналіз
 • Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів
 • Прикладна економетрія

 3. Дисципліни ОП «Економічна кібернетика»

 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Актуарна математика 
 • Моделювання  фінансового менеджменту
 • Моделювання інноваційних процесів в економіці
 • Методологія наукових досліджень в економіці
 • Курсова робота

Дисципліни вільного вибору студента

1. Цикл професійної та практичної підготовки

(студент вибирає 2 дисципліни у 2 семестрі, 2 дисципліни по 4 кредити та 2 дисципліни по 3,5 кредити у 3 семестрі)

  2 семестр
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Англо-український економічний переклад і професійна комунікація
 • Еколого-економічне моделювання
 • Системи штучного інтелекту
 • Управління міжнародними інвестиційними проєктами
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Вступ до Data Science
 • Аналіз даних у регіональній економічній політиці
 • Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності
 • Захист прав та інтересів платників податку
 • Економіка знань та цифрових трансформацій
 • Глобальні ризики та розвиток
 • 3 семестр
 • Англо-український економічний переклад і професійна комунікація
 • Економіка прав власності та фірми
 • Дизайн аукціонів та закупівель
 • Моделювання синергетичних процесів в економіці
 • Електронна комерція
 • Стратегічне управління
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Багатовимірний статистичний аналіз даних
 • Міжнародна статистика
 • Корпоративне право
 • Основи бізнес-права
 • Моделювання економічної динаміки в умовах неповної інформації
 • Міжнародна економічна політика центрів світового господарства
 • Управління бізнес-процесами
 • Управління економічними ризиками
 • Інтелектуальні системи ухвалення рішень 
 • Автоматизація бізнес-процесів
 • Професійна іноземна мова
 • Міжнародна політична економія
 • Сталий розвиток світової економіки
 • Статистичний аналіз фінансових ринків
 • Аналіз якісних даних
 • Митна статистика і аналіз ЗЕД
 • Міжнародне договірне право
 • Публічне адміністрування у сфері підприємництва
 • Консюмерське право
 • Поведінкова економіка
 • Agile-методологія управління проектами інформатизації
 • Методи оцінки захищеності інформаційних систем

 

 • Виробнича практика
 • Виробнича (переддипломна) практика
 • Атестація: кваліфікаційна робота
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка