Головна

Навчальний процес

Бакалавр з економічної кібернетики

Магістр з економічної кібернетики

Дипломні роботи

Державні іспити

Виробнича практика

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Викладачі кафедри

 

Література

Спонсори

Магістр з економічної кібернетики

Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Форма навчання: денна / заочна
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітня програма: «Економічна кібернетика»

Дисципліни, які читаються:

1.1. Цикл загальної підготовки

 • Професійна іноземна мова
 • Економіка сталого розвитку

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки

 • Мікроекономічний аналіз
 • Макроекономічний аналіз
 • Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів
 • Прикладна економетрія

 2.1. Цикл «Спеціалізація «Економічна кібернетика»

 • Математичні методи і моделі ринкової економіки
 • Актуарна математика 
 • Моделювання  фінансового менеджменту
 • Моделювання інноваційних процесів в економіці
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • Курсова робота зі спеціалізації

2.2. Цикл професійної та практичної підготовки

(студент вибирає 1 дисципліну у 1 семестрі, 1 дисципліну у 2 семестрі, 4 дисципліни у 3 семестрі)

  1 семестр
 • Економіка державного сектора
 • Еколого-економічне моделювання
 • Управління міжнародними інвестиційними проєктами
 • Вступ до Data Sience
 • Основи екологічної безпеки розвитку територій
 • Методологія побудови програмних систем
 • 2 семестр
 • Англо-український економічний переклад і професійна комунікація
 • Моделювання синергетичних процесів
 • Митна статистика і аналіз ЗЕД
 • Методологія стратегічного планування в ОТГ
 • Інформаційні системи в HR-менеджменті
 • 3 семестр
 • Економіка прав власності та фірми
 • Дизайн аукціонів та закупівель
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Багатовимірний статистичний аналіз даних
 • Міжнародна статистика
 • Системи штучного інтелекту
 • Електронна комерція
 • Економіка розвитку рекреаційних територій
 • Аналіз інвестиційних проєктів розвитку територій
 • Методологія тестування програмного забезпечення
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Управління бізнес-процесами
 • Професійна іноземна мова
 • Статистичний аналіз фінансових ринків
 • Аналіз якісних даних
 • Управління економічними ризиками
 • Інтелектуальні системи ухвалення рішень 
 • Європейська практика підтримки територіальних громад
 • Економіка розвитку сільських територій
 • Системи управління версіями  програмного забезпечення
 • Організація бізнесу в інформаційному середовищі

 

 • Виробнича практика
 • Виробнича (переддипломна) практика
 • Атестація: кваліфікаційна робота
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка