Головна

Кафедра

Новини

Історія кафедри

«Економічна кібернетика»

Наукова школа

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Історія кафедри

Кафедра економічної кібернетики Львівського національного університету заснована у 1969 році на базі кафедри математичних методів в економіці. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Зоряна Богданівна Артим-Дрогомирецька.

На кафедрі працює 11 викладачів, зокрема один – доктор наук, професор, 10 – кандидати економічних наук, доценти, які забезпечують викладання навчальних дисциплін для студентів освітньої програми «Економічна кібернетика» та інших освітніх програм економічного факультету. Колектив кафедри швидко опановує нові знання, інформаційні технології, активно працює у науковому напрямку, проходить підвищення кваліфікації.

Понад 45 років на кафедрі економічної кібернетики діє наукова школа економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами, засновником та керівником якої є доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри економічної кібернетики Вовк Володимир Михайлович.


Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчальні дисципліни:

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Фізичне виховання
 • Господарське право
 • Макроекономіка
 • Економіка України
 • Мікроекономіка
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Статистика
 • Банківництво і страхування
 • Вступ до фаху
 • Вища математика для економістів
 • Економетрія
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Основи системного аналізу
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Дослідження операцій
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Моделювання економіки
 • Економічна кібернетика
 • Моделювання економічної динаміки
 • Еволюція математичних методів в економіці
 • Інформаційні і комунікаційні технології
 • Навчальна практика з інформаційно-комунікаційних технологій
 • Технологія проектування і адміністрування баз даних і сховищ даних
 • Алгоритмізація та програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування 
 • Управління проектами інформатизації
 • Інтернет-технології для бізнесу
 • WEB-програмування
 • Технології розроблення програмних та інтелектуальних систем
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Методи аналізу даних
 • Системи прийняття рішень
 • Основи управлінського аналізу
 • Математична економіка
 • Аналіз економічних часових рядів
 • Фінансова математика
 • Інвестування та його оптимізаційні моделі
 • Дискретний аналіз
 • Фондові ринки зарубіжних країн
 • Економічний ризик
 • Моделювання фінансово-економічних систем
 • Моделювання міжнародних бізнес-процесів
 • Імітаційне моделювання
 • Теорія випадкових процесів
 • Теорія ігор та економічна поведінка
 • Логістика
 • Адаптивні моделі економіки
 • Технології Big Data в економіці
 • Проектний аналіз
 • Технології блокчейн
 • Машинне навчання
 • Сіткове управління проектами
 • Професійна іноземна мова

Підготовка здобувачів освіти здійснюється за освітніми ступенями:

 • бакалавра за освітньою програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • магістра за освітньою програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • доктора філософії спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Освітня програма «Економічна кібернетика» спрямована на формування актуальних знань з економіки, навичок аналізу та управління бізнесом, побудови економіко-математичних моделей на макро- та мікрорівнях із застосуванням інформаційних технологій.

Програма дає можливість здобувачеві вищої освіти гнучко обирати індивідуальну освітню траєкторію завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін та адаптовувати набуті знання та вміння до вимог ринку праці.

Основні напрямки наукових досліджень: оптимізація управління складними економіко-виробничими системами, математичні методи прогнозування, функціонування та оптимізації господарської та фінансової діяльності складних економічних систем, тощо.

В рамках наукових досліджень співробітниками та аспірантами кафедри було захищено більше 30 дисертаційних робіт, з них 4 докторських. Опубліковано понад 700 наукових праць, проведено більше 10 міжнародних наукових конференцій.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка