Головна

Кафедра

Новини

Історія кафедри

«Економічна кібернетика»

Наукова школа

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Наукова школа

На кафедрі економічної кібернетики  з 1978 року діє наукова школа «Математичне моделювання управління економіко-виробничими системами», засновником та керівником якої є Вовк Володимир Михайлович, доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана  Франка.

Заснування наукової школи ґрунтувалося  на результатах наукових досліджень працівників кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка по держбюджетних та госпдоговірних темах що були включені в програми найважливіших наукових досліджень Міністерства освіти і науки України та наукових напрямків Державного комітету з науки і техніки України.

На сьогодні наукова школа  виховала  4 доктори та більше 30 кандидатів економічних наук.

Головні напрямки наукових досліджень: оптимізація управління складними економіко - виробничими системами на основі методів математичного моделювання; оптимізація фінансового менеджменту; моделювання організаційних та економічних процесів у підприємництві; моделювання інвестиційних процесів в економіко - виробничих системах.

Основними результатами наукових досліджень стали: методи і алгоритми оптимізації управління складними економіко-виробничими об’єктами; комплекс  методів, алгоритмів та моделей управління фінансовою діяльністю підприємства, оптимізації функціонування енергогенеруючих підприємств в умовах ринку, оптимізації інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику, оптимізації управління адаптацією виробничого потенціалу підприємства, впливу податкової політики на ділову активність суб’єктів підприємницької діяльності, оптимізації управління експортно-імпортними операціями країн Центральної та Східної Європи, оптимізації фінансового менеджменту, моделювання організаційних та економічних процесів у підприємництві, моделювання інвестиційних процесів в економіко - виробничих системах.

Інструментарій математичного моделювання, як складова частина процедури прийняття рішення, має можливості радикального покращення наукового обґрунтування процедур прийняття рішень на всіх рівнях економічної системи країни. Результати діяльності наукової школи сприяють збагачуванню цього інструментарію і сприяють підготовці фахівців, які володіють методами вироблення оптимальних управлінських рішень.

На сьогодні значно покращився науковий потенціал школи, проводяться міжнародні і всеукраїнські конференції, зросла кількість наукових публікацій. За останні роки опубліковано понад 10 монографій, 400 наукових публікацій, захищено 20 кандидатських дисертацій та проведено більше 10 міжнародних наукових конференцій.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка