Головна

Кафедра

Новини

Історія кафедри

Спеціальність «Економічна кібернетика»

Наукова школа

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Викладачі кафедри

 

Література

Спонсори

Наукова школа

На кафедрі економічної кібернетики  з 1978 р. діє наукова школа Математичне моделювання управління економіко-виробничими системами, засновником та керівником якої є Вовк Володимир Михайлович, завідувач кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана  Франка.

Заснування наукової школи ґрунтувалося  на результатах наукових досліджень працівників кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка по держбюджетних та госпдоговірних темах що були включені в програми найважливіших наукових досліджень Міністерства освіти СРСР і Міністерства освіти і науки України та наукових напрямків Державного комітету з науки і техніки України.

Вихованцями школи є: д.е.н., професор Барикін В.М.;к.е.н., П’ятак В.А. (заступник голови Львівської ОДА;к.е.н., Побурко О.Я. (директор департаменту «Здоров’я» м.Львова); Сендецький Ю.Л. (директор фірми «Кармен»); к.е.н., Холоденко А.М. (доцент Одеського національного морського університету); Кучабський Ю.Л. (генеральний директор ВАТ «Концерн «Галнафтогаз»), Даниляк В.В. (виконавчий директор «Універсальної інвестиційної групи»); Суєвалов В.Ф. (директор фірми «Комп’ютерний світ»); доцент Лучковська А.М. ( викладач коледжу м. Сіетлу,США), Здрок В.В., Баранкевич М.М., Содома І.М., Полевська О.С., Данилюк Л.Г., Мачкур А.Є., Бадзь К.М., Кічор В.П., Шевчук О.І., Шайда О.Є., Щерба Г.І.,  Дрогомирецька З.Б., Прийма С.С., Дацко М.В., Паславська І.М., Левицька Г.І., Лагоцький Т.Я., Камінська Н.І., Вдовин М.Л., Семерак О.Ф., Негрей М.В., Зомчак Л.М., Грицишин Н.Б. Каркавчук В.І., Антонів В.Б., Романич І.Б., Шиш І.М. і інші к.е.н., доценти Львівського національного університету імені Івана Франка та інших вузів.

На сьогодні наукова школа  дала  4 доктори та 24 кандидати економічних наук.

Головні напрямки наукових досліджень: створення математичного і організаційного забезпечення АСУ будівельним виробництвом; моделювання потреб в матеріальних ресурсах на будівництво ліній електропередач; оптимізація управління складними економіко - виробничими системами на основі методів математичного моделювання; оптимізація фінансового менеджменту; моделювання організаційних та економічних процесів у підприємництві; моделювання інвестиційних процесів в економіко - виробничих системах.

Основними результатами наукових досліджень стали: методи і алгоритми оптимізації управління складними економіко-виробничими об’єктами (на прикладі будівельного виробництва); теоретичні основи оптимізації управління реалізацією складних будівельних проектів; методи і алгоритми моделювання монтажу великопанельного житлового будинку (в нормальних умовах і в умовах виникнення дефіциту будівельних виробів); комплекс методів і алгоритмів моделювання і оптимізації ресурсозабезпечення у економіко-виробничих будівельних системах; концепція і інструментарій її реалізації управління виробничими процесами при будівництві електричних мереж на основі методів математичного моделювання і комп’ютерних технологій; координатний метод моделювання; метод розв’язування задачі транспортного типу з фіксованими доплатами; комплекс  методів, алгоритмів та моделей управління фінансовою діяльністю підприємства, оптимізації функціонування енергогенеруючих підприємств в умовах ринку, оптимізації інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику, оптимізації управління адаптацією виробничого потенціалу підприємства, впливу податкової політики на ділову активність суб’єктів підприємницької діяльності, оптимізації управління експортно-імпортними операціями країн Центральної та Східної Європи, оптимізації фінансового менеджменту, моделювання організаційних та економічних процесів у підприємництві, моделювання інвестиційних процесів в економіко - виробничих системах.

Інструментарій математичного моделювання, як складова частина процедури прийняття рішення, має можливості радикального покращення наукового обґрунтування процедур прийняття рішень на всіх рівнях економічної системи країни. Результати діяльності наукової школи сприяють збагачуванню цього інструментарію і сприяють підготовці фахівців, які володіють методами вироблення оптимальних управлінських рішень.

На сьогодні значно покращився науковий потенціал школи, проводяться міжнародні і всеукраїнські конференції, зросла кількість наукових публікацій. За останні п’ять років опубліковано 9 монографій, 4 підручники, 11 навчальних і навчально-методичних посібників, 311 наукових публікацій, захищено 10 кандидатських дисертацій та проведено 3 міжнародні наукові конференції.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка