Головна

Викладачі

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Михайлович
професор кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Романович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Вовк Володимир Михайлович

Вовк Володимир Михайлович

Науковий ступінь:

доктор економічних наук

Наукове звання:

професор

Посада:

професор кафедри економічної кібернетики

Біографія:

Народився 19 липня 1940 року в селі Підлипці Золочівського району Львівської області.

1957 році закінчив Плугівську середню школу Золочівського району.

З 1958 по 1963 рік навчався на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював в університеті на посаді інженера-програміста.

У 1963-1964 роках служив в армії.

Після закінчення служби працював на посаді старшого наукового співробітника обчислювального центру університету. Того ж року створив і очолив ініціативну групу по створенню обчислювального центру на Львівській залізниці.

В 1967 році організовує обчислювальну лабораторію на економічному факультеті університету.

З 1968 року працює асистентом кафедри економічної кібернетики університету.

У 1971 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Деякі задачі оптимального використання потужностей у будівельному виробництві".

З 1983 до 2021 року - завідувач кафедри економічної кібернетики.

у 1993 році в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова захистив докторську дисертацію на тему «Моделювання і оптимізація управління будівельним виробництвом».

У 1994 році присвоєно вчене звання професора.

В 1999 році організував і очолив за сумісництвом першу в університеті філію економічного факультету у місті Червонограді.

В 2005 році присвоєно почесне звання "Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка".

У 2022 році указом президента присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Перелік курсів:

 1. Економіко-математичні методи і моделі
 2. Еволюція математичних методів в економіці
 3. Моделювання економіки
 4. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Наукові інтереси:

 • Математичні методи в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами
 • Моделювання економіки
 • Системний аналіз
 • Моделювання синергетичних процесів
 • Оптимізація управління будівельним виробництвом

Основні наукові праці:

 1. Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
 2. Вовк В. М. Моделювання фінансування інновацій у підприємництві / В. М. Вовк, С. С. Прийма, М. І. Комар // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: монография / Под.ред В.С.Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А.Кизима. – Х. : ИД «Інжек», 2013. – 664 с.
 3. Вовк В. М. Збалансована модель стратегічного розвитку організації та її інформаційної структури / В. М. Вовк, О. О. Коваленко // Моделювання економічних систем : теорія, методика, практика і досвід : монографія / За ред. С. В. Коляденко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 400 с.
 4. Вовк В. М. Місія економічної кібернетики в управлінні економічними процесами / В. М. Вовк // Моделювання економічних систем : теорія, методика, практика і досвід : монографія / За ред. С. В. Коляденко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 400 с.
 5. Vovk V. Organizational features of enterprise management / V. Vovk, N. Kaminska I innich // Pracownicy jako accelerator (teoria I wyniki badan) : monografia / Redaktorzy naykowi : E/ Farkasova, W. Krupa, Skotnyy, – P. TUKE Kosice, UR Rzeszow, 2012. – 541 с.
 6. Вовк В. М. Оптимізація соціальних програм підприємства / В. М. Вовк, С. С. Прийма // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография / Под.ред В.С.Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А.Кизима. – Х. : ФЛП Александрова К.М., ИД «Інжек», 2012.-592 с.
 7. Вовк В. М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, С. С. Прийма. – Львів, 2011. – 448с.
 8. Вовк В. М. Моделювання організаційних процесів у підприємництві : монографія / В. М. Вовк, С. С. Прийма, І. М. Шиш. – Львів, 2011. – 334 с.
 9. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України / В. М. Вовк, І. М. Паславська // – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 435с.
 10. Вовк В.М. Методологія наукової творчості: навч. посіб. / В.М. Вовк, Л.М. Зомчак, Н.І. Камінська –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 140 с.
 11. Вовк В. М. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монографія / В. М. Вовк [и др.] – Харьков : ВД «ИНЖЕК», 2009. – 428 с.
 12. Вовк В. М. Інвестиції та їхні оптимізаційні моделі: навч. посіб. /В. М. Вовк, І. М. Паславська – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 286 с.
 13. Вовк В. М. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія  / В. М. Вовк [та ін.] Ч. 1, 2. – ДВНЗ.УАБС НБУ, 2008. – С. 231-255.
 14. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 584 с.
 15. Wlodzimierz Wolk. Rzedsiebiorstwoiregion : monografia / Wlodzimierz Wolk [i innych] - URRzeszowDrukarnia, 2006. – 541 с.
 16. Вовк В. М. Макроекономічна політика в Україні : проблеми науки та практики. Актуальність оптимізації управління в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк [та ін.] – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 350 с.
 17. Вовк В. М. Экономическая кибернетика : учебник. Том 2. Книга 2. : Методология прикладных исследований экономической кибернетики / В. М. Вовк [и др.] – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 324 с.
 18. Вовк В. М. Экономическая кибернетика : ученик / В. М. Вовк [и др.] – Донецк : Юго-Восток, 2005. – 543 с.
 19. Вовк В. М. Економічна кібернетика : підручник. Том 1 / В. М. Вовк [та ін.] – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 565 с.
 20. Вовк В. М. Економіка України у ХХІ столітті : ретросп. і перспективи. Математичні методи в економічному аналізі : монографія / В. М. Вовк [та ін.] – Львів : ЛНУ, 2002. – 47 с.
 21. Вовк В. М. Основи системного аналізу. : навч. посібник / В. М. Вовк, З. Б. Дрогомирецька. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248 с.
 22. Вовк В. М. Управління будівельним виробництвом в умовах конкуренції / В. М. Вовк. - К. : Т. ”Знання”, 1992. – 20 с.
 23. Вовк В. М. Інформаційна технологія розрахунку і аналізу використання ресурсів в будівництві електричних мереж : навч. посібник / В. М. Вовк. – Львів : ЛДУ, Деп. в УкрІНТЕІ №1842 –Ук92, 1992. – 226 с.
 24. Вовк В. М. Математическое моделированев управлении крупнопанельнымдомостроением : навч. посібник / В. М. Вовк, Л. Г. Черняховская. – Львов : ЛГУ, Деп в УкрИТЭИ № 370 – Ук 92, 1992.– 243 с.
 25. Вовк В. М. Моделювання виробничих процесів у великопанельному домобудуванні : навч. посібник / В. М. Вовк, Л. Г. Черняховська. - К. : НМК ВО, 1991. – 191 с.
 26. Вовк В. М. Задачі оптимального планування будівельного виробництва : навч. посібник / В. М. Вовк. - К. : НМК ВО, 1991. – 64 с.
 27. Вовк В. М. Оптимізація планування перевезень в крупнопанельному домобудуванні / В. М. Вовк. Препринт. - К. : НМК ВО, 1991. – 56 с.
 28. Вовк В. М. Оптимизация материально-технического обеспечения электросетевого строительства : наукове видання / В. М. Вовк. – Львов : ЛГУ, Деп. в УкрИНТЭИ 37І – Ук92, 1992. – 182 с.
 29. Вовк В. М. Оптимізація використання виробничих потужностей будівельної організації : навч. посібник / В. М. Вовк. - К. : НМК ВО, 1992. – 164 с.
 30. Вовк В. М. Матричні економічні моделі: цикл лекцій / В. М. Вовк. – Львів : ЛДУ, 1991.– 60 с.
 31. Вовк В. Реальные хозяйственные ситуации и рекомендации по совершенствованию производства / Т. Алманова, В. Барикин, В. Вовк, [и др.] – Львов : ЛГУ 1988. – 31 с.
 32. Вовк В. М. Математичні методи в плануванні промислових підприємств : навч. посібник / В. М. Вовк. – Львів : ЛДУ, 1979. – 87 с.
 33. Вовк В. М. Некоторые задачи оптимального использования мощностей в строительном производстве / В. М. Вовк. – Львов : ЛГУ 1971. – 22 с.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка