Головна

Викладачі

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Михайлович
професор кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Романович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Дацко Мирослав Володимирович

Дацко Мирослав Володимирович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Біографія:

Народився 1977 року в селі Мерещів Перемишлянського району Львівської області

У 1994 році закінчив Давидівську середню школу ім.Т.Шевченка із золотою медаллю.

З 1994 по 1999 рік навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Отримав диплом із відзнакою за спеціальністю Економічна кібернетика.

З 1999 асистент кафедри економічної кібернетики.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві" за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Перелік курсів:

 1. Алгоритмізація і програмування
 2. Економіко-математичні методи і моделі
 3. Інтелектуальні системи ухвалення рішень
 4. Логістика
 5. Технології блокчейн

Наукові інтереси:

 • Оптимізаційні методи
 • Евристичні алгоритми
 • Моделювання логістичних процесів
 • Моделювання задач маркетингу
 • Інформаційні технології

Основні наукові праці:

 1. Антонів В.Б., Дацко М.В. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 116 с.
 2. Дацко М. В., Карбовник М.М. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2009. 285 с.
 3. Дацко М.В. Кібернетика в економіці: навч. посіб. /М.М. Баранкевич, М.В. Дацко. –Львів: ТзОВ «ЛАВІС», 2012. 312с.
 4. Дацко М., Косован, О. Інтерпритація алгоритмів мащинного навчання для прийняття рішень у роздрібній торгівлі. Економіка та суспільство, (47). 2023 https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-47
 5. М. Дацко, Н. Друщак, Моделювання кредитного скорингу методами машинного навчання. Вісник львівського університету. Серія економічна. Випуск 63. Львів. 2022. С.56-67
 6. Дацко М.В., Панчишин А. І. Принципи функціонування та взаємодії економіко-виробничих систем у конкурентному середовищі. European Journal of Economics and Management. 2016. Volume 2, Issue 2, p. 103–109.
 7. Дацко М.В. Цвір Л.Р. Побудова транспортних маршрутів в логістиці. Наук. Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Вип.16. Херсон. Вид. дім Гельветика.2016. С.152-155.
 8. Дацко М.В., Ланьош О.М. Застосування методу декомпозиції для розв’язування задач математичного програмування із нелінійними обмеженнями. Наук. вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. пр. Вип. 18.8. Львів ЛНТУ, 2008. С.101-107.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка