Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Дацко Мирослав Володимирович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

   Народився 1977 року в селі Мерещів. У 1994 році закінчив Давидівську середню школу ім.Т.Шевченка.
   З 1994 по 1999 рік навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

   З 1999 року оформлений здобувачем, захистивши у 2004 році кандидатську дисертацію на тему: "Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві" за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

   З 1999 року працював асистентом, а з 2006 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

    У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.


  Має досвід викладання таких дисциплін: інформатика і КТ; дослідження операцій; оптимізаційні методи і моделі; моделювання макроекономічних процесів; web-програмування; математичні методи економічного аналізу.

 

Перелік курсів:

 1. Оптимізаційні методи і моделі
 2. Моделювання макроекономічних процесів
 3. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
 4. Логістика
 5. Web-програмування

Наукові інтереси:

Моделювання задач маркетингу та менеджменту; моделювання ефективності рекламної діяльності; інформ. технології; моделювання макроекономічних процесів.

Наукові праці:

Науковий доробок складає більше 30 наукових праць, зокрема:

 1. Дацко М.В. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с.
 2. Дацко М. В. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / М. В. Дацко, М. М. Карбовник. – Львів, Ліга-Прес, 2009. – 285 с.
 3. Дацко М.В., Ланьош О.М. Застосування методу декомпозиції для розв’язування задач математичного програмування із нелінійними обмеженнями. Наук. вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. пр. Вип. 18.8 –Львів ЛНТУ, 2008. –С.101-107.
 4. Дацко М.В. Застосування методу декомпозиції до задач лінійного програмування в яких стовпці матриці коефіцієнтів системи обмежень  є розв’язками систем лінійних нерівностей, а вектори обмежень нечіткі // «Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи»: матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Тернопіль, 16-17 жовтня 2008 р. – Тернопіль, 2008. – 18с.
 5. М. Дацко. Аналіз моделей життєвого циклу проектів галузі інформаційних технологій / М. В. Дацко, Г. О. Семенів // Формування ринкової економіки в Україні : проблеми економічної кібернетики : наук. зб. - Львів : Інтереко, 2008. – Вип. 18. – С. 63 – 70.
 6. Дацко М. В. Моделювання руху транспортних засобів з проміжним розвантаженням / М. П. Головатюк, М. В. Дацко // Наук. вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : ЛНТУ, 2008. – Вип. 18.8. - С. 275 – 282.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка