Головна

Викладачі

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Михайлович
професор кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Романович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Дацків Наталія Ігорівна

Дацків Наталія Ігорівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Біографія:

Народилася 1979 року в місті Львів.

У 1996 році закінчила Львівську середню школу №63.

З 1996 по 2001 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала диплом із відзнакою за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

З 2001 року навчалася в аспірантурі, яку достроково закінчила у 2006 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему: "Математичні методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства" за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

З 2003 по 2008 рік - асистент кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2008 року - доцент кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

2010 року отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Перелік курсів:

 1. Економіко-математичні методи і моделі
 2. Прогнозування соціально-економічних процесів
 3. Актуарна математика
 4. Сіткове управління проєктами
 5. Проєктний аналіз
 6. Адаптивні моделі економіки
 7. Автоматизація бізнес-процесів
 8. Методи прогнозування в економіці

Наукові інтереси:

 • Моделювання адаптації виробничого підприємства
 • Математичні методи в управлінні стратегічним розвитком економіко-виробничих систем
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку
 • Управління проєктами

Основні наукові праці:

 1. Антонів В., Дацків Н., Паславська І. Моделювання динаміки розвитку паливно-енергетичного комплексу Західного регіону України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів, 2022. Вип. 63. С. 67-78.
 2. Антонів В.Б., Дацків Н.І. Формування інноваційної стратегії як основного фактору розвитку підприємства. Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів., м. Тернопіль, 2-3 грудня 2021 р. Тернопіль, 2021. С. 128-130.
 3. Аntoniv V.B., Kaminska N.I., Paslavska I.M. A study of the cycle of electricity consumption and production in Ukraine using the Monte Carlo method. Economy and Society in the Face of New Challenges. The WSB University in Poznan. Research Journal. Vol. 90, No. 3. Poznan, 2020. P. 105-113.
 4. Камінська Н. І. Особливості використання математичних методів в адаптивному управлінні економічними системами. Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку : тези доповідей І Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, 26 жовтня 2018 р. Львів, 2018. С. 263-267.
 5. Камінська Н.І. Адаптивні методи і моделі в економіці : навчальний посібник. Тернопіль : Крок, 2016. 188 с.
 6. Вовк В.М., Антонів В.Б., Камінська Н.І. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 388 с.
 7. Kaminska N., Vovk V. Organizational features of enterprise management : monografia. / redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy. P. TUKE Košice, UR Rzeszów, 2012. 541 сtr.
 8. Вовк В.М., Камінська Н.І., Прийма С.С. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія. Дрогобич : Коло, 2011. 448 с.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка