Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Дацків Наталія Ігорівна

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

   Народилася 11 листопада 1979 року в місті Львові. У 1996 році закінчила Львівську середню школу №63.
   З 1996 по 2001 рік навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 
   У 2001 році працювала в університеті на посаді інженера.
   З 2001 року навчалася в аспірантурі, яку достроково закінчила, захистивши у 2006 році кандидатську дисертацію на тему: "Математичні методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства" за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.
   З 2003 року працювала асистентом, а з 2008 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.
    У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

   Має досвід викладання таких дисциплін: економічний ризик; математичні моделі трансформаційної економіки; моделювання економіки; моделювання економічної динаміки; моделювання макроекономічних процесів; моделювання мікроекономічних процесів; моделювання системних характеристик в економіці; оптимізаційні методи та моделі; прогнозування соціально-економічних процесів; системний аналіз; фінансова математика.

Перелік курсів:

1. Адаптивні моделі економіки
2. Оптимізаційні методи та моделі
3. Прогнозування соціально-економічних процесів

Наукові інтереси:

Моделювання адаптації виробничого підприємства;
Математичні методи в управлінні стратегічним розвитком економіко-виробничих систем;
Методи нечіткого математичного програмування;
Моделювання виробничого потенціалу підприємства;
Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку.

Наукові праці:

  1. Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с.
  2. V. Vovk. Organizational features of enterprise management:  monografia -   Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) / V. Vovk, N. Kaminska [i innych]; Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy – P. TUKE Košice, UR Rzeszów, 2012. – 541 сtr.
  3. Вовк В.М. Особливості використання методу моделей в економічному аналізі / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, І. М. Ушкаленко // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 27. – С. 55 – 57.
  4. Камінська Н. І. Дослідження організації складних систем / Н. І. Камінська, С. С.  Прийма // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. "Наука і духовність у системі сучасного управління"   – Львів, 2012.  – № 28. – С. 84-88.
  5. Камінська Н. І. Економічна кібернетика у вирішенні проблем економіки / В. М. Вовк, Н. І. Камінська // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна.- 2012. - № 47, С.71-76
  6. Камінська Н. І. Синергетична парадигма управління підприємством в конкурентному середовищі / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, І. М. Шиш // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія економічні науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1(56). – С. 14-23.
  7. Вовк В.М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія /В.М. Вовк, Н.І. Камінська, С.С. Прийма. – Дрогобич : Коло, 2011. – 448 с.
  8. Камінська Н. І. Врахування ризику у вирішенні еколого-економічних задач підприємства / Н. І. Камінська  // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – Львів, 2011. – № 24. – С. 176-180.
  9. Камінська Н. І. Задачі організаційних змін на підприємствах / Н. І. Камінська  // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – Львів, 2011.  – № 25. – С. 102-105.
  10. Камінська Н. І. Особливості та умови функціонування економіко-виробничих систем. / Н. І. Камінська // Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування наукової парадигми економічної науки в Україні : матер. всеукр. наук. конф., 29-30 вересня 2011 р. – Львів, 2011.– С. 104-105.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка