Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Лагоцький Тарас Ярославович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

   Народився 23 лютого 1980 року в селі Монастирець. У 1997 році закінчив Монастирецьку середню школу.
   З 1997 по 2002 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

  З 2002 року оформлений здобувачем, захистивши у 2006 році кандидатську дисертацію на тему: "Економіко-математичні методи в управлінні запасами складських та гуртових підприємств" за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

  З 2002 року працював асистентом, а з 2008 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

   У 2009 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.


   Має досвід викладання таких дисциплін: економетрія; прикладна економетрія; дискретний аналіз; технологія проектування баз і сховищ даних; імітаційне моделювання; дослідження операцій. 

Перелік курсів:

 1. Економетрія
 2. Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 3. Дискретний аналіз

Наукові інтереси:

Економетричне моделювання в економіці; управління торговельними підприємствами; імітаційне моделювання

Наукові праці:

 1. Економетрія : Підручник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України /В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2010. – 541с. + компакт-диск.
 2. Методи наукових досліджень :навч.-метод. посіб. / [С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин]. – Львів : Видавництво ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – 232с.
 3. Лагоцький  Т. Оптимізація рівня фінансової безпеки підприємства / В. Каркавчук., Т. Лагоцький // Формування ринкової економіки в Україні. 2011. Вип. 25. - C. 106-109.
 4. Лагоцький Т. Я. Просторова оцінка інноваційного розвитку України / І. Б. Назаркевич, Т. Я. Лагоцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України : питання методології і практики : [зб. наук. пр.]. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол. Є. І. Бойко (відп. ред.).  – Львів, 2010. – Вип. 5 (85). – 2010. – С. 109-120.
 5. Лагоцький Т. Я. Дослідження складників національної інноваційної системи України / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький // Вісник Львівського університету. Сер. екон. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 44.
 6. Лагоцький Т. Я. Оптимізація величини обігового капіталу бізнес-одиниці / Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.6. – С. 242-248.
 7. Т. Лагоцький. Математичні методи управління постачання товарами в логістичних системах / Т. Я. Лагоцький, Н. І. Камінська // Формування ринкової економіки в Україні : сучасна парадигма управління та Острозька Біблія: наук. зб. - Львів : Інтереко, 2009. – Вип. 20. – С. 520 – 524.
 8. Т. Лагоцький. Імітаційна модель цінової динаміки фінансових активів / Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький // Формування ринкової економіки в Україні : проблеми економічної кібернетики : наук. зб. - Львів : Інтереко, 2008. – Вип. 18. – С. 87 – 93
 9. Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Моделювання управління експортно-імпортними операціями у транскордонному просторі. //Формування ринкової економіки в Україні. Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: європейський досвід: Наук. зб. Спецвип. 17. –Львів, 2008. –С.108-113.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка