Головна

Викладачі

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
завідувач кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Михайлович
професор кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Вовк Володимир Романович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Лагоцький Тарас Ярославович

Лагоцький Тарас Ярославович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Наукове звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Біографія:

Народився 23 лютого 1980 року в селі Монастирець Жидачівського району Львівської області.

У 1997 році закінчив Монастирецьку середню школу із золотою медаллю.

З 1997 по 2002 рік навчався на спеціальності «Економічна кібернетика» економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав диплом із відзнакою.

З 2002 року асистент, а з 2008 року доцент кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Економіко-математичні методи в управлінні запасами складських та гуртових підприємств" за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

У 2009 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Перелік курсів:

 1. Економетрія
 2. Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 3. Системи бізнес-аналітики
 4. Прикладна економетрія ІІІ
 5. Алгоритмізація та програмування

Наукові інтереси:

 • Економетричне моделювання в економіці
 • Інтелектуальний аналіз даних і бізнес-аналітика
 • Бази даних та WEB-програмування

Основні наукові праці:

 1. Classical Machine Learning Methods in Economics Research : Macro and Micro Level Examples / V. Babenko, A. I. Panchyshyn, L. M. Zomchak, M. Nehrey, Z. B. Artym-Drohomyretska, T. Y. Lahotskyi // WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2021. – Volume 18. – P. 209-217. (10.37394/23207.2021.18.22). (Стаття у виданні, яке має імпакт-фактор).
 2. Артим-Дрогомирецька З., Дацко М., Лагоцький Т. Оцінювання формування людського капіталу: економетричний підхід // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія еконономічна : зб. наук. пр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. Вип. 54. С. 42-51.
 3. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / [С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 378 с.
 4. Лагоцький Т., Бачало І. Мінімізація ризиків венчурного інвестування в умовах асиметричної інформації // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб., 2014. № 32. С. 31-39.
 5. Бачало І. Б., Лагоцький Т. Я. Теоретико-методологічні засади проведення консалтингової діяльності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Випуск 5, частина 4. С. 232-236.
 6. Здрок В. В., Лагоцький Т. Я., Паславська І. М. Моделювання економічної динаміки : практикум. Львів : Магнолія 2006, 2013. 256 с.

Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка