Головна

Викладачі

Вовк Володимир Михайлович
завідувач кафедри економічної кібернетики
доктор економічних наук

Антонів Василь Богданович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацко Мирослав Володимирович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Зомчак Лариса Миколаївна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Дацків Наталія Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Лагоцький Тарас Ярославович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Паславська Ірина Мирославівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Комар Мар’яна Ігорівна
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

Панчишин Андрій Ігорович
доцент кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук

 

Спонсори

Панчишин Андрій Ігорович

Науковий ступінь:

кандидат економічних наук

Посада:

доцент кафедри економічної кібернетики

Інформація:

Народився 1983 року в місті Новий Розділ. У 2000 році закінчив Новороздільську  середню школу №5.
З 2000 по 2005 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2005 року навчався в аспірантурі, працювавши над кандидатською дисертацією на тему: "Моделювання взаємодії економіко-виробничих систем у конкурентному середовищі" за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. З 2008 року працює асистентом кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Має досвід викладання таких дисциплін: оптимізаційні методи і моделі; дослідження операцій, економетрія; економічна кібернетика; web-програмування; економічний ризик.

Перелік курсів:

 1. Економетрія
 2. Оптимізаційні методи і моделі
 3. Економічна кібернетика
 4. WEB-програмування
 5. Економічний ризик
 6. Дослідження операцій

Наукові інтереси:

Управління економіко-виробничими системами в конкурентному середовищі, інтернет технології та ком’ютерні системи

Наукові праці:

 1. Панчишин А. И. Оценка динамики конкурентоспособности предприятий / А. И. Панчишин // Новый университет : научн. журнал. Серия: Экономика и право. – 2015. – Вып. 1 (47). – С. 7–12.
 2. Панчишин А. І. Моделювання поведінки економіко-виробничих систем у конкурентному середовищі / А. І. Панчишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9-1. – Ч. 2. – С. 215–218.
 3. Панчишин А. І. Аналіз конкурентного середовища економіко-виробничих систем / А. І. Панчишин // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – 2014. – Вип. 2. – С. 1339–1342. – Режим доступу : http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/274.pdf.
 4. Панчишин А. І. Методи оцінки фінансового стану підприємств / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2012. – Вип. 27. – С. 223–227.
 5. Панчишин А. І. Аналіз фінансової діяльності економіко-виробничих систем / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – Вип. 22. – С. 238–242.
 6. Панчишин А. І. Аналіз інтегрального показника конкурентоздатності підприємств з допомогою кластерного аналізу / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – Вип. 18. – С. 143–150.
 7. Панчишин А. І. Конкурентне середовище підприємств / А. І. Панчишин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 38. – С. 141–144.
 8. Панчишин А. І. Кількісний аналіз конкурентоздатності продукції / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. Спецвипуск 16. Проблеми економічної кібернетики. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007. – С. 137–142.
 9. Панчишин А. І. Використання теорії ігор для аналізу конкурентного середовища підприємств / А. І. Панчишин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 37 (2). – С. 219–223.
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка