Головна

Новини

05.04.2024
Гостьова лекція prof. Dr. Maryna Nehrey (Collegium Helveticum, ETH Zurich, Швейцарія) для студентів ОС «Економічна кібернетика»

14.03.2024
Літературно-музичний вечір «Жіноча доля в творчості Т.Г. Шевченка»

08.02.2024
8 лютого 2024 року відбулося засідання підсекції «Економіко-математичне моделювання» Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2023 рік.

Всі новини

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Інформаційний лист про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році зі спеціалізації «Економічна кібернетика»

11.01.2020

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра економічної кібернетики

Інформаційний лист
про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році
зі спеціалізації «Економічна кібернетика»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Львівський національний університет імені Івана Франка призначено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика».


Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 (далі – Положення), до участі у Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти закладів вищої освіти інших країн.


ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:

  • перший етап (20 лютого – 15 березня 2020 р.) – рецензування наукових робіт галузевою конкурсною комісією та відбір робіт для участі у другому етапі;
  • другий етап (09-10 квітня 2020 р.) – підсумкова науково-практична конференція (захист робіт претендентами на перемогу).

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за вимогами, визначеними у ІІІ Розділі Положення: текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел). Наукова робота обов’язково повинна мати  титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.


Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр не більше двох слів).


Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (назва файлу: шифр роботи).
Учасники Конкурсу можуть подавати довідки про впровадження результатів наукового дослідження та копії публікацій за проблематикою дослідження (тез виступів на конференціях, наукових статей), в яких прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються тим самим шифром. Зазначені документи подаються у конверті з науковою роботою.
Окремо в заклеєному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (згідно Додатку 1 Положення).


Наукові роботи виконуються українською мовою.
На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади.


Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевих конкурсних комісій знімаються з розгляду (із зазначенням причини).
Студентам закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами першого етапу ІІ туру претендують на нагородження, будуть надіслані запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) (до 26 березня 2020 року) для участі у другому етапі ІІ туру (підсумковій науково-практичній конференції) для наукової доповіді та захисту роботи.


Конкурсні наукові роботи слід надсилати за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, Львівський національний університет імені Івана Франка, проф. Гладишевському Р.Є. не пізніше 15.02.2020 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем) з поміткою «Конкурс зі спеціалізації «Економічна кібернетика»».


Інформація щодо умов проведення ІІ туру Конкурсу розміщена на сайті кафедри економічної кібернетики економічного факультету: http://www.cyber.lviv.ua/


Довідки за електронною адресою  konkurs2020.cyber@ukr.net
та за телефонами:

+38-032-239-47-62

кафедра економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка.

+38-067-98-44-104

завідувач кафедри економічної кібернетики,
професор Вовк Володимир Михайлович.

+38-098-257-04-98

доцент кафедри економічної кібернетики,
Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна.

 

Всі новини
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка