Головна

Новини

11.09.2023
Студенти першого курсу освітньої програми “Економічна кібернетика” підписали декларації про дотримання академічної доброчесності

20.06.2023
14 червня 2023 року завершилась робота Екзаменаційної комісії освітньої програми “Економічна кібернетика” спеціальності 051 “Економіка” щодо підсумкової атестації бакалаврів.

08.06.2023
Доцентка кафедри економічної кібернетики Лариса Зомчак – лауреат обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році

Всі новини

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціалізації «Економічна кібернетика». 26-27 квітня 2018 р.

11.04.2018

Шифр Тема Бали
1 7JQNT Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії 93,0
2 CrisisBOP Моделювання системи раннього попередження кризи платіжного балансу 84,5
3 Інноваційність Побудова виробничих моделей депозитних корпорацій України в умовах трансформації засобами термодинаміки та фрактального аналізу 81,5
4 Парадоксальні ефекти Оптимізація ринкової поведінки транспортного підприємства 81,5
5 zwyciestwo Оптимізація банківських страхових продуктів в процедурі кредитування 81,5
6 GNUIFLV18 Моделі управління випуском продукції підприємств харчової промисловості  80,0
7 Промінь Розробка інформаційної системи тестування 80,0
8 «20_Cybernetics_18» Комплекс моделей формування маркетингової стратегії туристичного підприємства 79,5
9 Агро-успіх Моделювання ефективності підприємств агропромислового комплексу  79,0
10 Інвестиційні горизонти Порівняльний аналіз динаміки ціни та її прибутковості на інвестиційних ринках світу 78,5
11 Оптимізація портфеля Оптимізація портфеля фінансових активів при різних підходах до оцінювання ризику 78,0
12 КІБЕР Моделі оцінки та прогнозування економічної безпеки соціально-економічних систем 77,0
13 Оцінювання потенціалу Інтегральне оцінювання рівня та динаміки аграрного потенціалу Хмельницької області 76,0
14 BVAR Короткострокове прогнозування макроекономічної динаміки України на основі Баєсівської векторної авто регресії 76,0
15 Весна Оптимізація ресурсної бази ПАТ КБ «Приватбанк» 75,5
16 ВАБ42МОГ Підвищення ефективності ведення молочного скотарства шляхом економіко-математичного моделювання  73,0
17 САІБММ571 Моделювання виявлення ознак кіберзагроз в банках із використанням інтелектуального аналізу 71,5
18 Ланцюги Маркова Прогнозування ціни акцій з використанням Ланцюгів Маркова 71,0
19 Енерго-система Моделювання розвитку енергетичної  системи країни  71,0
20 НКП 7375 Автоматизація процесу управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі 70,5
21 Рекурентний аналіз Дослідження стану світового фондового ринку засобами рекурентного аналізу 70,5
22 Коло радості Моделі оцінки та аналізу асиметрії регіонального розвитку 70,0
23 Життя в борг Прогнозування обсягів споживчого кредитування в Україні 70,0
24 Wind energy Моделювання природного потенціалу вітроенергетичних установок 68,0
25 Укррозвиток Відновлювана енергетика, як єдино можлива перспектива розвитку вітчизняної енергетики 65,5
26 Моделювання заробітної плати Моделювання середньомісячної заробітної плати штатних працівників 65,0
27 Заборгованість Економіко-математичне моделювання впливу державного боргу на економічне зростання країн світу 64,5
28 Поведінкові фактори Прогнозування фінансових показників з урахуванням поведінкових факторів  63,5
29 Кредитні історії Кредитний скоринг, як метод оцінки платоспроможності фізичних осіб 61,5
30 Цифровий світ Створення блокчейн реєстру інноваційних технологій для стимулювання розвитку підприємств промисловості України з використанням  нейронних мереж 61,0
31 Економетрична модель Економетричні моделі. Проблеми економетричного моделювання 61,0
32 EXPERT Моделювання процесу заміни обладнання відповідно до обраної стратегії підприємства 60,0
33 Вільна Україна Оптимізація параметрів насиченості ринку молока у Львівській області 59,5
34 Економічна безпека Моделювання процесів управління економічною безпекою підприємства 59,0
35 Ентелехія Оптимізація транспортних перевезень на виробничому підприємстві 58,5
36 bozemska_2018 Застосування сучасної методології кластеризації будівельних компаній для підвищення фінансово-економічної діяльності (на прикладі ПМП «фірма АРЕС») 56,0
37 «графове моделювання» Аналіз економіко-географічного потенціалу підприємства методами теоретико-графового моделювання 54,5
38 Агросвіт Удосконалення автоматизованої системи збору інформації управління агропромислового розвитку 53,5
39 КСВ571 Автоматизація управління технічним обслуговуванням та ремонтом обладнання 53,5
40 Консолідація інформації Математичні методи консолідації інформаційних потоків 53,0
41 Аспект ціни Моделювання ціни на основі кореляційних залежностей 53,0
42 «веб-додаток» Розробка веб-додатку туристичної фірми 52,5
43 Система Розробка інформаційної системи для менеджера складу 52,5
44 ITINERARY ROUTES Моделювання системи формування оптимальних маршрутів перевезень 50,5
45 Оптимізація ефективності Модель побудови системи бенчмаркінгу в довільній предметній галузі 50,5
46 Планування Моделювання технологічних процесів у сільському господарстві 49,5
47 Моделювання міграції  Моделювання процесу міграції населення методами економіко-математичного аналізу 49,5
48 Програмна оболонка Автоматизація розрахунку виробничої собівартості продукції машинобудівного підприємства 48,5
49 Шоковий вплив Аналіз динаміки ВВП з урахуванням впливів  шокових станів економіки 47,5
50 Моделі здоров’я Моделювання системи охорони здоров’я регіону 47,5
51 Моделювання економіки Моделювання економіки у випадку функціонування тіньового сектору 47,0
52 Shandruk_modeling Моделювання оптимального портфеля реалізації інвестиційних проектів з використанням сучасних моделей на базі теорії оптимізації портфеля ЦП Марковіца та Шарпа (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк») 46,0
53 Gold Моделі аналізу та прогнозування ціни на нафту 44,5
54 «енерго-ощадна система» Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства 43,5
55 YFGDXGFSHR Оптимізація стратегії функціонування підприємства в конкурентному середовищі 42,5
56 7 серпня Економетричні моделі ринків зерна та праці на основі систем одночасних структурних рівнянь 42,5
57 Нейронна економіка Нечітка логіка та нейронні моделі в економічному моделюванні 41,5
58 "HM4TZ" Моделювання процесу узгодження суперечливих інтересів на засадах теорії ігор 40,5
59 Синій екран Алгоритм розрахунку ромба фінансового стану підприємства 40,0
60 Грамотна студентка Моделі й методи економічної кібернетики в процесах відновлення міського житла: наукові та прикладні аспекти 37,0
61 826204893 Аналіз конкурентоспроможності малого підприємства (на матеріалах підприємства «АвтоСіті») 36,5
62 Економічне зростання Методи аналізу показників економічного зростання в процесі регулювання зовнішньоекономічної діяльності 27,5
63 Активність Кореляційно-регресійний аналіз впливу соціально-економічних факторів на рівень трудової активності населення 23,5
64 Економічний цикл Визначення фази економічного циклу України 19,5
65 Автоматизація трейдинга Автоматизіція роботи трейдера за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення власної розробки 0,0 *

* Згідно пункту 1 розділу ІІІ Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Дана наукова робота отримала нагороду (Диплом ІІ ступеня) у VII Міжнародному молодіжному конкурсі наукових робіт «Молодь в науці: нові аргументи». Тому дана робота до участі у Конкурсі не допускається.

П. І. Б. ВНЗ Шифр роботи Тема роботи
1 Острянин Сергій Олександрович Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 7JQNT Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії
2 Якимчук Богдан Богданович Київський національний університет імені Тараса Шевченка CrisisBOP Моделювання системи раннього попередження кризи платіжного балансу
3 1.Козачук Вікторія Сергіївна 2.Тимергазіна Вероніка Віталіївна Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи” Інноваційність Побудова виробничих моделей депозитних корпорацій України в умовах трансформації засобами термодинаміки та фрактального аналізу
4 Бащак  Марія Миколаївна Одеський національний морський університет Парадоксальні ефекти Оптимізація ринкової поведінки транспортного підприємства
5 Романова Анна Юріївна Львівський національний університет імені Івана Франка zwyciestwo Оптимізація банківських страхових продуктів в процедурі кредитування
6 Гаврилишин Ольга Романівна ДВНЗ «Прикарпатський університет  імені Василя Стефаника» GNUIFLV18 Моделі управління випуском продукції підприємств харчової промисловості 
7 Підойма Михайло Анатолійович Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Промінь Розробка інформаційної системи тестування
8 1.Дулімова Катерина Олександрівна  2.Некрасова Ольга Ігорівна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця «20_Cybernetics_18» Комплекс моделей формування маркетингової стратегії туристичного підприємства
9 Кучерява Олена Василівна Національний університет біоресурсів та природокористування України Агро-успіх Моделювання ефективності підприємств агропромислового комплексу 
10 Басова Дар’я Олександрівна Запорізький національний університет Інвестиційні горизонти Порівняльний аналіз динаміки ціни та її прибутковості на інвестиційних ринках світу
11 Красномовець Олександр Ігорович Національний університет водного господарства та природокористування Оптимізація портфеля Оптимізація портфеля фінансових активів при різних підходах до оцінювання ризику
12 Діденко Анастасія Сергіївна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця КІБЕР Моделі оцінки та прогнозування економічної безпеки соціально-економічних систем
13 Макаров Андрій Сергійович Хмельницький національний університет Оцінювання потенціалу Інтегральне оцінювання рівня та динаміки аграрного потенціалу Хмельницької області
14 Стельмах Анастасія Василівна Львівський національний університет імені Івана Франка BVAR Короткострокове прогнозування макроекономічної динаміки України на основі Баєсівської векторної авто регресії
15 Макогон Аліна Віталіївна  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Весна Оптимізація ресурсної бази ПАТ КБ «Приватбанк»
16 Вибиванець Анастасія Борисівна Полтавська державна аграрна академія ВАБ42МОГ Підвищення ефективності ведення молочного скотарства шляхом економіко-математичного моделювання 
17 1. Сковронська Анастасія Ігорівна             2. Бояджян Маргарита Мартінівна Сумський державний університет САІБММ571 Моделювання виявлення ознак кіберзагроз в банках із використанням інтелектуального аналізу
18 Скебало Володимир Олександрович Національний університет водного господарства та природокористування Ланцюги Маркова Прогнозування ціни акцій з використанням Ланцюгів Маркова
19 Танцюра Юлія Анатоліївна Національний авіаційний університет Енерго-система Моделювання розвитку енергетичної  системи країни 
20 Захарчук Світлана Миколаївна  Херсонський національний технічний університет НКП 7375 Автоматизація процесу управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі
21 Біляєв Олександр Петрович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Рекурентний аналіз Дослідження стану світового фондового ринку засобами рекурентного аналізу
22 Гарда Тетяна Петрівна ДВНЗ «Прикарпатський університет  імені Василя Стефаника» Коло радості Моделі оцінки та аналізу асиметрії регіонального розвитку
23 Пачинок Анатолій Володимирович Запорізький національний університет Життя в борг Прогнозування обсягів споживчого кредитування в Україні

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № Н-490 від 04.12.2017 р. на базі економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка в кінці лютого – на початку квітня 2018 року відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2017-2018 н.р.

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією визначено 23 роботи-претенденти на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2017/2018 н. р., а їх авторів запрошено до участі у фінальному етапі - підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 26-27 квітня 2018 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 

Всі новини
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка