Головна

Новини

11.09.2023
Студенти першого курсу освітньої програми “Економічна кібернетика” підписали декларації про дотримання академічної доброчесності

20.06.2023
14 червня 2023 року завершилась робота Екзаменаційної комісії освітньої програми “Економічна кібернетика” спеціальності 051 “Економіка” щодо підсумкової атестації бакалаврів.

08.06.2023
Доцентка кафедри економічної кібернетики Лариса Зомчак – лауреат обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році

Всі новини

 

 

Запрошуємо на навчання

 

Освітня програма

 

Контакти

Спонсори

Перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2019-2020 н.р.

25.03.2020

Шифр Тема Бали
1 Income ineguality Моделювання нерівності доходів у країнах Європейського Союзу 97,5
2 intertrans Оптимізація діяльності транспортного підприємства пасажирських перевезень 89,5
3 Макроеконометричне моделювання Моделі формування параметрів монетарної політики  88,5
4 Cybernetics_20_20 Комплекс моделей оцінки та аналізу конкурентоспроможності аудиторської компанії 87,5
5 Ринок праці Економетричне моделювання ринку праці України у регіональному розрізі 86,5
6 Машинне навчання Оцінювання кредитного ризику методами машинного навчання 83,0
7 macro+bank Авторегресійне моделювання залежностей макроекономічного стану та показників банківської системи України 81,0
8 Сталий розвиток Аналіз динаміки індикаторів сталого розвитку в Україні 79,0
9 Модель тваринництва Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва 76,0
10 Проектний менеджер Моделювання системи управління проектами інформатизації на підприємстві 74,5
11 Методи планування Спеціалізація та галузева структура аграрних підприємств 74,0
12 Оптимізація асортименту Аналіз та оптимізація асортиментного портфеля підприємства по виготовленню полімерної плівки 74,0
13 SLDA91S0 Економіко-математичне моделювання курсу Bitcoin на основі каузальних тестів 73,5
14 Еволюційна економіка Оцінювання еволюційної економіки в одновимірному випадку 73,0
15 Brand value Модель управління вартістю бренду як процес стратегічного підвищення вартості підприємства 73,0
16 Ко2мета Інформаційне забезпечення бізнес-процесів операційної діяльності підприємства 72,5
17 Ризики криптовалют Управління ризиком криптовалютного портфеля 72,5
18 Regional unevenness Моделювання нерівномірності розвитку регіональних систем  71,0
19 Моделювання міграції Моделювання міграції робочої сили України до країн ЄС 71,0
20 Криптовалюта Формування ринків криптовалют 71,0
21 Потенціал Модель оцінки економічного потенціалу підприємства 70,5
22 Brexit Оцінка перспективи бюджету ЄС 70,0
23 Синтез чинників Критерій максимуму інтенсивності прибутку як синтез фінансового та часового чинників у задачах оптимізації виробничо-транспортних систем
68,5
24 ІКТ юридичних установ Інформаційно-комунікаційні інструменти в діяльності юридичних установ 68,5
25 45_Логістична складова Моделювання логістичних процесів промислового підприємства 67,5
26 Інтенсивний комівояжер Оптимізація маршрутів круїзних та контейнерних ліній за критерієм максимуму інтенсивності прибутку як узагальнення задачі комівояжера 67,0
27 Інвестиції Економіко-математичне моделювання інвестиційного портфеля комерційного банку 67,0
28 Марков Моделювання впливу електронної комерції та ІКТ на зайнятість населення у країнах ЄС 66,5
29 Політика модель Моделювання впливу політичних інститутів на основні макроекономічні показники країни 65,5
30 Турист Моделювання процесів управління реалізацією продукту туристичної компанії за допомогою WEB-сайту 64,5
31 Кластер Кластерний аналіз для обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку міста Миколаєва 63,0
32 UPRODAZH Моделювання системи управління продажами 62,5
33 Кредитоспроможність клієнта Моделювання кредитоспроможності клієнта 62,5
34 Взуття Проектування та створення інтернет-магазину торгівлі взуттям 62,0
35 Телекомунікації Прогноз розвитку ринку телекомунікаційних послуг 62,0
36 ОЯВЕК91-BITCOIN Моделювання та прогнозування курсу Bitcoin на основі часових рядів 61,0
37 Економічна глобалізація Моделювання та порівняльний аналіз розвитку національної економіки України та країн ЄС 58,5
38 Фондова біржа Прогнозування курсу акцій на фондовій біржі 57,0
39 Економічний простір Аналіз виробництва овочів та його оптимізація 54,5
40 Інформатизація економіки Моделювання багатоагентної інформаційної системи для приватних сільськогосподарських виробників 53,5
41 Фактор Моделювання бізнес процесів впровадження CRM системи підприємства для підвищення ефективності бізнесу 44,5
42 План-фактний аналіз План-фактний аналіз бюджету компанії 43,5
43 Моделювання ризиків Оптимізація кредитного портфеля комерційного банку 43,0
44 Вторинна сировина Моделювання економічного розвитку підприємств по переробці вторинної сировини, що збирається у місті Києві, для покращення економіко-екологічного стану міста 41,0
45 ІТ взаємодії з клієнтами IT-інструменти компаній для взаємодії з клієнтами 40,5
46 Розвиток будівництва Прогнозування розвитку будівельної галузі  Хмельницької області 40,5
47 Аграрні інвестиції Оцінювання інвестицій в аграрному секторі економіки України 35,5
48 Успіх Вибір рішень в задачах з постійною складовою 34,5
П. І. Б. ЗВО Шифр роботи Тема роботи
1 Козуб
Марина
Богданівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Income ineguality Моделювання нерівності доходів у країнах Європейського Союзу
2 1. Каліщук Софія Олегівна
2. Цікалова Рената Олександрівна
Львівський національний університет імені Івана Франка intertrans Оптимізація діяльності транспортного підприємства пасажирських перевезень
3 Крамар
Віталій
Русланович
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника» Макроеконометричне моделювання Моделі формування параметрів монетарної політики 
4 Касьяненко
Лілія
Сергіївна
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Cybernetics_20_20 Комплекс моделей оцінки та аналізу конкурентоспроможності аудиторської компанії
5 Красько
Богдан
Володимирович
Національний університет водного господарства та природокористування Ринок праці Економетричне моделювання ринку праці України у регіональному розрізі
6 Івлієва Катерина Геннадіївна ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Машинне навчання Оцінювання кредитного ризику методами машинного навчання
7 Рудницька Ярина Ігорівна Львівський національний університет імені Івана Франка macro+bank Авторегресійне моделювання залежностей макроекономічного стану та показників банківської системи України
8 Пісоцька
Анастасія
Ігорівна
Запорізький національний університет Сталий розвиток Аналіз динаміки індикаторів сталого розвитку в Україні
9 Мельник
Іван
Сергійович
Вінницький національний аграрний університет Модель тваринництва Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва
10 Бортульов
Євген
Сергійович
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Проектний менеджер Моделювання системи управління проектами інформатизації на підприємстві
11 Білецький Захар Тарасович

Львівський національний аграрний університет Методи планування Спеціалізація та галузева структура аграрних підприємств
12 Кучерук Ростислав Ігорович Хмельницький національний університет Оптимізація асортименту Аналіз та оптимізація асортиментного портфеля підприємства по виготовленню полімерної плівки
13 1. Скринька
 Лілія Олегівна
2. Дятленко Анна
Олексіїївна
Сумський державний університет SLDA91S0 Економіко-математичне моделювання курсу Bitcoin на основі каузальних тестів
14 Позняк Сергій
Петрович
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Еволюційна економіка Оцінювання еволюційної економіки в одновимірному випадку
15 Пенєв Владислав Олександрович Класичний приватний університет Brand value Модель управління вартістю бренду як процес стратегічного підвищення вартості підприємства
16 Гунько Оксана Вікторівна Рівненський державний гуманітарний університет Ко2мета Інформаційне забезпечення бізнес-процесів операційної діяльності підприємства
17 Бондарчук
Олександр
Миколайович
Національний університет водного господарства та природокористування Ризики криптовалют Управління ризиком криптовалютного портфеля

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 та наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 12.11.2019 року № Н-392 на базі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка в кінці лютого – на початку березня 2020 року відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2019-2020 н.р.

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією визначено 17 робіт-претендентів на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у 2019/2020 н.р.

Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» запланована на 09-10 квітня 2020 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У випадку продовження карантину в Україні після 3 квітня 2020 року про умови проведення другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» буде повідомлено додатково.

 

 

Всі новини
Львів, 79008, проспект Свободи 18, кімната 308
Тел.: (032) 239-47-62; (098) 257-04-98
Кафедра економічної кібернетики
Львівський національний університет ім. Івана Франка